Редакция алқасы

 

Директор-Бас редактор : Дәрменбай Шәріп.

Бас редактордың орынбасары: Дидар Бегалиев. 

Жаупты хатшы : Серік Алданов.

Тілшілер :

Тастанбек Бердіқұл

Құралбек Ергөбеков

Бас есепші: Камила Жалмұрзаева.

Жарнама: Райхан Әшірбаева.

Оператор: Гүлнұр Ибраимқұлова.

Беттеуші-дизайнер: Досбол Әбдрахманов.